Τα σκυλιά του Λυκούργου – Μέρος 2ο

(Read in English.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 2ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΚΥΛΙΑ   Στο προηγούμενο post, είδαμε την ιστορία από τον Πλούταρχο, για τον Λυκούργο και τα δύο σκυλιά να επαναχρησιμοποιείται στους Τρεις ως μία …

Lycurgus’ dogs, part 2

(Διαβάστε στα ελληνικά.) CONTENT: REFERENCES TO ANCIENT SLAVERY & TO HUNTING WITH DOGS (IN ANCIENT GREECE) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 2, cont. [For an introduction to Three, see this post; for an overview of chatper 2 see the Departmental blog.]   In the last post we saw Plutarch’s Lycurgus-and-the-two-dogs anecdote being …

Τα σκυλιά του Λυκούργου – Μέρος 1ο

(Read in English.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΣΚΥΛΙΑ   Σε αυτό το post, προχωρώ στο 2ο κεφάλαιο των Τριών (από τους Kieron Gillen και Ryan Kelly), συνεχίζοντας τη σύγκριση μεταξύ του κόμικ και των αρχαίων πηγών, στις οποίες και στηρίζεται. Υπάρχει μία εισαγωγή στους Τρεις στο blog μου εδώ …

Lycurgus’ dogs, part 1

(Διαβάστε στα ελληνικά.) CONTENT: REFERENCE TO ANCIENT SLAVERY, IMAGES OF HUNTING WITH DOGS (IN ANCIENT GREECE)   In this post, I move on to chapter/issue 2 of Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly, still focusing on comparisons between the comic and the ancient source-material it builds on. There’s an introduction to Three in this …

Most enslaved and most free

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Updated 25/09/20.) CONTENT: ANCIENT SLAVERY Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.]   In this final post on ch./issue 1 (at least for the moment), I turn to the earliest panel of all those we’ve looked at so far. This is …

Οι πιο υπόδουλοι και οι πιο ελεύθεροι

(Read in English.) (Ενημερώθηκε 25/09/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΤΟΗΤΑ   Σε αυτό το τελευταίο (τουλάχιστον για την ώρα) post για το 1ο κεφάλαιο, επιστρέφω στο πρώτο από τα καρέ που έχουμε δει ως τώρα. Πρόκειται για την …

Χειρωνακτική εργασία και πόλεμος εναντίον των ειλώτων

(Read in English.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΤΟΗΤΑ, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΙΑ   Αυτή η σελίδα βρίσκεται ανάμεσα στα καρέ που συζητήσαμε στο post «Η Κρυπτεία – Μέρος 2ο» (σελ. 2) και εκείνων από το …

Manual labour and war on Helots

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) CONTENT: ANCIENT SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, IMAGES IMPLYING VIOLENCE Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.]   This page comes between the panel shown in the post, The Krypteia, part 2, and those shown in The Krypteia, part 1. The …

Η Κρυπτεία – Μέρος 2ο

(Read in English.) (Ενημερώθηκε 24/08/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ   Στο προηγούμενο post εισήγαγα τον σπαρτιατικό θεσμό που αποκαλείται κρυπτεία και έδειξα πως ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται στον πρόλογο των Τριών …

The Krypteia, part 2

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.] CONTENT: HISTORICAL SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, VIOLENCE   In the last post I introduced the Spartan institution called the krypteia/krupteia/crypteia, and showed how the way it is depicted in Three’s prologue matches …