Η Κρυπτεία – Μέρος 2ο

(Read in English.) (Ενημερώθηκε 24/08/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ   Στο προηγούμενο post εισήγαγα τον σπαρτιατικό θεσμό που αποκαλείται κρυπτεία και έδειξα πως ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται στον πρόλογο των Τριών …

The Krypteia, part 2

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.] CONTENT: HISTORICAL SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, VIOLENCE   In the last post I introduced the Spartan institution called the krypteia/krupteia/crypteia, and showed how the way it is depicted in Three’s prologue matches …

Σπαρτιάτες εν βρασμώ ψυχής

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.) Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε αυτή τη δημοσίευση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ   Όταν μέθυσαν οι είλωτες, ο Τέρπανδρος, ο πρωταγωνιστής που γνωρίσαμε στη σελίδα 8, δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό (αν και, για να λέμε την αλήθεια, έχει …

Angry Spartans

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED, VIOLENCE, DEATH-THREATS   For an introduction to the graphic novel Three, see this previous post. Once the Helots have been made drunk, one of our three protagonists, Terpander, starts shooting his mouth off – although to be fair, he’s quite capable of …

Μεθυσμένοι είλωτες

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.)   Εάν δεν γνωρίζτε ήδη το έργο, το Τρεις (των Kieron Gillen και Ryan Kelly) είναι ένα κόμικ που διαδραματίζεται στη Σπάρτη του 4ου αιώνα π.Χ., πάνω από εκατό χρόνια μετά τα γνωστά γεγονότα των πολέμων ανάμεσα τους Έλληνες και τους Πέρσες, π.χ. τη μάχη στις Θερμοπύλες. Αντί να εκθειάσει …

Drunken Helots

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED   For anybody who doesn’t know the book, Three (by Kieron Gillen and Ryan Kelly) is a graphic novel/comic set in fourth-century B.C.E. Sparta, over a hundred years after the more famous events of the Greco-Persian wars such as the battle of …