Στενύκλαρος

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ   Σε προηγούμενο post αναφέρθηκα στο εγκώμιο του Τερπάνδρου για τον παλαιό Αρίμνηστο, ο οποίος σκότωσε τον Πέρση αρχιστράτηγο Μαρδόνιο στις …

Stenyklaros

(Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen and Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.]   In the previous post, I looked at Terpander’s apparent praise of an earlier Arimnestos who killed the Persian generalissimo, Mardonios. …

Πλαταιές

(Read in English.) (Διορθωμένο 28/04/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ.   Μετά τα σχόλια του Τερπάνδρου για τις Θερμοπύλες, ο Αρίμνηστος αμφισβητεί τις ιστορικές γνώσεις του πρώτου και ο Τέρπανδρος παρατηρεί …

Plataea

  (Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.   Following Terpander’s comments on Thermopylae, Arimnestos questions his knowledge of history, and Terpander notes that the young Spartiate is …

Θερμοπύλες

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (απόστολη αυτοκτονίας)   Στο προηγούμενο blog post μίλησα για τον τρόπο που ο Αρίμνηστος έλεγξε το θυμό του απέναντι στον Τέρπανδρο. Την οργή του είχαν προκαλέσει τα εξής λόγια του Τερπάνδρου: «δε θα πολεμούσες ποτέ με τους 300». Παρακάτω ακολουθεί η συγγνώμη …

Thermopylae

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY VIOLENCE, SUICIDE (MISSION)   In the last post I talked about Arimnestos controlling his anger against Terpander, which was caused by Terpander telling him he ‘would never have fought with the 300.’ Here’s Terpander’s subsequent apology: Groups of 300 also feature in other areas of …