Τα σκυλιά του Λυκούργου – Μέρος 2ο

(Read in English.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 2ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΕ ΣΚΥΛΙΑ   Στο προηγούμενο post, είδαμε την ιστορία από τον Πλούταρχο, για τον Λυκούργο και τα δύο σκυλιά να επαναχρησιμοποιείται στους Τρεις ως μία …

Lycurgus’ dogs, part 2

(Διαβάστε στα ελληνικά.) CONTENT: REFERENCES TO ANCIENT SLAVERY & TO HUNTING WITH DOGS (IN ANCIENT GREECE) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 2, cont. [For an introduction to Three, see this post; for an overview of chatper 2 see the Departmental blog.]   In the last post we saw Plutarch’s Lycurgus-and-the-two-dogs anecdote being …

Τα σκυλιά του Λυκούργου – Μέρος 1ο

(Read in English.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΜΕ ΣΚΥΛΙΑ   Σε αυτό το post, προχωρώ στο 2ο κεφάλαιο των Τριών (από τους Kieron Gillen και Ryan Kelly), συνεχίζοντας τη σύγκριση μεταξύ του κόμικ και των αρχαίων πηγών, στις οποίες και στηρίζεται. Υπάρχει μία εισαγωγή στους Τρεις στο blog μου εδώ …

Lycurgus’ dogs, part 1

(Διαβάστε στα ελληνικά.) CONTENT: REFERENCE TO ANCIENT SLAVERY, IMAGES OF HUNTING WITH DOGS (IN ANCIENT GREECE)   In this post, I move on to chapter/issue 2 of Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly, still focusing on comparisons between the comic and the ancient source-material it builds on. There’s an introduction to Three in this …