Θερμοπύλες

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (απόστολη αυτοκτονίας)   Στο προηγούμενο blog post μίλησα για τον τρόπο που ο Αρίμνηστος έλεγξε το θυμό του απέναντι στον Τέρπανδρο. Την οργή του είχαν προκαλέσει τα εξής λόγια του Τερπάνδρου: «δε θα πολεμούσες ποτέ με τους 300». Παρακάτω ακολουθεί η συγγνώμη …

Thermopylae

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY VIOLENCE, SUICIDE (MISSION)   In the last post I talked about Arimnestos controlling his anger against Terpander, which was caused by Terpander telling him he ‘would never have fought with the 300.’ Here’s Terpander’s subsequent apology: Groups of 300 also feature in other areas of …