Η Κρυπτεία – Μέρος 2ο

(Read in English.) (Ενημερώθηκε 24/08/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ   Στο προηγούμενο post εισήγαγα τον σπαρτιατικό θεσμό που αποκαλείται κρυπτεία και έδειξα πως ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται στον πρόλογο των Τριών …

The Krypteia, part 2

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.] CONTENT: HISTORICAL SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, VIOLENCE   In the last post I introduced the Spartan institution called the krypteia/krupteia/crypteia, and showed how the way it is depicted in Three’s prologue matches …

Η Κρυπτεία – Μέρος 1ο

(Read in English.) (Διορθώθηκε 24/08/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ AΡXAIOTHTA, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΑΚΡΑΙΑ (ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ) ΒΙΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ   Ξεκίνησα αυτή τη σειρά συγκρίσεων μεταξύ των Τριών και των πηγών πηγαίνοντας κατευθείαν στην κύρια ιστορία και …

The Krypteia, part 1

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.] CONTENT: ANCIENT SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, EXTREME (& NON-MILITARY) VIOLENCE, IMAGES IMPLYING VIOLENCE   I started this series of comparisons between Three and its sources by jumping in to the main story and …