Σπαρτιάτες εν βρασμώ ψυχής

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.) Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε αυτή τη δημοσίευση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ   Όταν μέθυσαν οι είλωτες, ο Τέρπανδρος, ο πρωταγωνιστής που γνωρίσαμε στη σελίδα 8, δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό (αν και, για να λέμε την αλήθεια, έχει …

Angry Spartans

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED, VIOLENCE, DEATH-THREATS   For an introduction to the graphic novel Three, see this previous post. Once the Helots have been made drunk, one of our three protagonists, Terpander, starts shooting his mouth off – although to be fair, he’s quite capable of …