Στενύκλαρος

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ   Σε προηγούμενο post αναφέρθηκα στο εγκώμιο του Τερπάνδρου για τον παλαιό Αρίμνηστο, ο οποίος σκότωσε τον Πέρση αρχιστράτηγο Μαρδόνιο στις …

Stenyklaros

(Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen and Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.]   In the previous post, I looked at Terpander’s apparent praise of an earlier Arimnestos who killed the Persian generalissimo, Mardonios. …

Πλαταιές

(Read in English.) (Διορθωμένο 28/04/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ.   Μετά τα σχόλια του Τερπάνδρου για τις Θερμοπύλες, ο Αρίμνηστος αμφισβητεί τις ιστορικές γνώσεις του πρώτου και ο Τέρπανδρος παρατηρεί …

Plataea

  (Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.   Following Terpander’s comments on Thermopylae, Arimnestos questions his knowledge of history, and Terpander notes that the young Spartiate is …

Σπαρτιάτες εν βρασμώ ψυχής

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.) Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε αυτή τη δημοσίευση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ   Όταν μέθυσαν οι είλωτες, ο Τέρπανδρος, ο πρωταγωνιστής που γνωρίσαμε στη σελίδα 8, δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό (αν και, για να λέμε την αλήθεια, έχει …

Angry Spartans

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED, VIOLENCE, DEATH-THREATS   For an introduction to the graphic novel Three, see this previous post. Once the Helots have been made drunk, one of our three protagonists, Terpander, starts shooting his mouth off – although to be fair, he’s quite capable of …

Μεθυσμένοι είλωτες

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.)   Εάν δεν γνωρίζτε ήδη το έργο, το Τρεις (των Kieron Gillen και Ryan Kelly) είναι ένα κόμικ που διαδραματίζεται στη Σπάρτη του 4ου αιώνα π.Χ., πάνω από εκατό χρόνια μετά τα γνωστά γεγονότα των πολέμων ανάμεσα τους Έλληνες και τους Πέρσες, π.χ. τη μάχη στις Θερμοπύλες. Αντί να εκθειάσει …

Drunken Helots

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED   For anybody who doesn’t know the book, Three (by Kieron Gillen and Ryan Kelly) is a graphic novel/comic set in fourth-century B.C.E. Sparta, over a hundred years after the more famous events of the Greco-Persian wars such as the battle of …