Η Κρυπτεία – Μέρος 1ο

(Read in English.) (Διορθώθηκε 24/08/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ AΡXAIOTHTA, ΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΑΚΡΑΙΑ (ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ) ΒΙΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ   Ξεκίνησα αυτή τη σειρά συγκρίσεων μεταξύ των Τριών και των πηγών πηγαίνοντας κατευθείαν στην κύρια ιστορία και …

The Krypteia, part 1

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.] CONTENT: ANCIENT SLAVERY, MURDER OF THE ENSLAVED, EXTREME (& NON-MILITARY) VIOLENCE, IMAGES IMPLYING VIOLENCE   I started this series of comparisons between Three and its sources by jumping in to the main story and …

Στενύκλαρος

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ   Σε προηγούμενο post αναφέρθηκα στο εγκώμιο του Τερπάνδρου για τον παλαιό Αρίμνηστο, ο οποίος σκότωσε τον Πέρση αρχιστράτηγο Μαρδόνιο στις …

Stenyklaros

(Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen and Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.]   In the previous post, I looked at Terpander’s apparent praise of an earlier Arimnestos who killed the Persian generalissimo, Mardonios. …

Πλαταιές

(Read in English.) (Διορθωμένο 28/04/20.) Τρεις, των Kieron Gillen και Ryan Kelly, κεφάλαιο 1ο, συνέχεια. [Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε εδώ.] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΑΣ.   Μετά τα σχόλια του Τερπάνδρου για τις Θερμοπύλες, ο Αρίμνηστος αμφισβητεί τις ιστορικές γνώσεις του πρώτου και ο Τέρπανδρος παρατηρεί …

Plataea

  (Διαβάστε στα ελληνικά.) (Revised 24/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY ACTION, VIOLENCE, DEATH, IMAGES OF VIOLENCE Three, by Kieron Gillen & Ryan Kelly; chapter/issue 1, cont. [For an introduction to Three, see this post.   Following Terpander’s comments on Thermopylae, Arimnestos questions his knowledge of history, and Terpander notes that the young Spartiate is …

Θερμοπύλες

(Read in English.) (Διορθώθηκε 01/09/20.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (απόστολη αυτοκτονίας)   Στο προηγούμενο blog post μίλησα για τον τρόπο που ο Αρίμνηστος έλεγξε το θυμό του απέναντι στον Τέρπανδρο. Την οργή του είχαν προκαλέσει τα εξής λόγια του Τερπάνδρου: «δε θα πολεμούσες ποτέ με τους 300». Παρακάτω ακολουθεί η συγγνώμη …

Thermopylae

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, MILITARY VIOLENCE, SUICIDE (MISSION)   In the last post I talked about Arimnestos controlling his anger against Terpander, which was caused by Terpander telling him he ‘would never have fought with the 300.’ Here’s Terpander’s subsequent apology: Groups of 300 also feature in other areas of …

Σπαρτιάτες εν βρασμώ ψυχής

(Read in English.) (Διορθώθηκε 10/08/20.) Για μια εισαγωγή στο Τρεις, δείτε αυτή τη δημοσίευση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΗΤΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ, ΒΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ   Όταν μέθυσαν οι είλωτες, ο Τέρπανδρος, ο πρωταγωνιστής που γνωρίσαμε στη σελίδα 8, δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό (αν και, για να λέμε την αλήθεια, έχει …

Angry Spartans

(Διαβάστε στα Ελληνικά.) (Revised 10/08/20.) CONTENT: ANCIENT GREEK SLAVERY, ABUSE OF THE ENSLAVED, VIOLENCE, DEATH-THREATS   For an introduction to the graphic novel Three, see this previous post. Once the Helots have been made drunk, one of our three protagonists, Terpander, starts shooting his mouth off – although to be fair, he’s quite capable of …