« return to post

2_Bronteas

Fig. 2. Bronteas on the Pergamon Altar