« return to post

1_Athena

Fig. 1. Athena on the Pergamon Altar.