« return to post

Zhang-Zeduan-public-domain-wikipedia

Batman standing alone in shadow.